logo

האתר סוגר...

קודם כל תודה רבה בשביל ההודעות שלכם, אני מטצער שלא עניתי לכולם.

הצלחתי לתקן את השרת שלי בבית (שהיה לפני זה רק שרת של גיבוי), אבל נטפרי החליטו לעצור את פעולה של תמר.טופ .

שמחתי שיכלתי לעזור לכם עד עכשיו :)

בכל זאת, אני לא משאיר אותכם ככה, אני אכין לכם בלי נדר תוכנת תמר.טופ אם ממשק פשוט, וגם אפשרויות יותר מתקדמיות, כמו כתוביות ואפשרות לחתוך סרטונים.

תעקבו אחריי במתמחים או בעמוד קופי שלי, אפרסם את זה שמה ב"ה כשזה יצא.

Buy Me a Coffee at ko-fi.com